פרסומים מתקשורת

כאן יפורסמו פרסומים של הגב' ליאורה רכס מנכ"לית משותפת ב'מרכז אישי' - עו"ס קלינית, מהתקשורת ומערוצי המדיה השונים