א-מיניים

1. מה זה א-מיניות או א-סקסואליות? מה זה אומר שאדם הוא א-מיני?

מדובר במגוון של מצבים בהם לאדם אין עניין במין, אם כי עדיין אין הסכמה לגבי הגדרה חד משמעית. יש הרואים בכך מצב של חוסר נטייה מינית, כמו שיש הטרוסקסואליות והומוסקסואליות. יש ביטויים רבים של התופעה, כאשר מצד אחד יש את אלו שהם חסרי חשק לחלוטין, וכך אין להם פנטזיות מיניות והם אינם מאוננים בעוד אצל אחרים יהיו פנטזיות, אוננות, אך העדר משיכה מינית ובשל כך חוסר רצון לקיים יחסי מין. לא מדובר באנשים בעלי חשק מיני תקין, אשר באופן מודע מתנזרים. לא-מיניים אין בעיה ביכולת, הם פשוט לא רוצים לחוות מגע מיני ועובדה זו אינה כרוכה במצוקה.

2. מה היקף התופעה?

התופעה תוארה לראשונה במחקרו של אלפרד קינסי לפני כ- 50 שנים, במסגרתו הוא דירג לראשונה רמת מיניות של בני אדם בהתאם לנטייתם המינית. הוא מצא שהיו כאלו ללא קשרים או תגובות מיניות, אותם הוא כינה קבוצת X והם כללו כ- 1.5% מבין הזכרים הבוגרים. בבדיקה נוספת שהוא ערך לאחר מספר שנים הוא תיאר זאת בקרב 3-4% מגברים לא נשואים ו- 14-19% מנשים לא נשואות. מאז מחקריו של קינסי נצטבר מידע רב נוסף לגבי היקף התופעה, וכך במחקר רחב היקף שנערך בבריטניה באמצע שנות התשעים כ- 1.05% מהמשיבים ענו שמעולם לא הרגישו משיכה מינית כלפי אדם אחר.

3. האם היא אופיינית יותר לנשים או לגברים?

לפי מחקרו של קינסי וכנראה גם לפי ממצאים בשנים שחלפו מאז, יותר נשים מגדירות את עצמן א-מיניות.

4. לאיזו קבוצת גיל היא יותר אופיינית?

זה כמו לשאול לאיזו קבוצת גיל הומוסקסואליות אופיינית יותר... אין קבוצת גיל אופיינית וקרוב לודאי כאשר אדם מגבש את הזהות המינית שלו היא ממשיכה ללוות אותו בהמשך חייו. יש כאלו שיצרו קשרים ואפילו יתחתנו, אך לא בשל משיכה מינית או רצון בקשר רומנטית, אלא בשל מוסכמות חברתיות מקובלות, וכך קינסי תיאר במחקרו 1-2% א-מיניים בקרב גברים שהיו נשואים בעבר ו- 1-3% בקרב נשים שהיו נשואות.

5. האם א מיניות היא מצב זמני או צמית? או שמא מדובר בנטייה שקיימת תמיד אך ביטוייה ועוצמתה משתנים? בהתאם למה?

כמו בנושא ההגדרה גם נקודה זו הייתה שנויה במחלוקת, כאשר יש כאלו שטענו שמדובר בתופעה חולפת. היום מקובל לחשוב שמדובר בנטייה מינית קבועה, שקיימת בקרב אחוז מסוים של אנשים ואשר אינה משתנה עם הזמן או עקב חוויות מיניות, ממש כמו הומוסקסואליות או הטרוסקסואליות.